+374 94 000 446

Ծառայություններ

Ընկերության Գրանցում

14.08.2018

«ՖինԹաքս ըքաունթինգ» ընկերությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար մատուցում է ընկերությունների հիմնադրման ծառայություններ: ՀՀ-ում առևտրային գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունների առավել տարածված կազմակերպաիրավական տեսակը...

Կարդալ ավելին

Կադրային Գործավարություն

16.08.2017

«ՖինԹաքս Ըքաունթինգ» ընկերության կողմից մատուցվող «Կադրային գործավարություն» ծառայությունը ներառում է՝ 1․ Աշխատակիցների հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կազմում՝ համաձայն գործող...

Կարդալ ավելին

Հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն

08.08.2017

«ՖինԹաքս Ըքաունթինգ» ընկերությունը հարկային ստուգումների ընթացքում կատարում է հետևյալ գործառույթները՝ 1․ Ուսումնասիրում է ստուգվող կազմակերպության գործունեության ոլորտը և հստակեցնում հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը։ 2․...

Կարդալ ավելին

Խորհրդատվություն

16.08.2017

ՖինԹաքս ընկերությունը խորհրդատվություն մատուցում է հետևյալ ուղղություններով՝  1. Հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ։ 2. Հարկային և հարակից օրենսդրության վերաբերյալ։ 3. Բյուջեի պլանավորման վերաբերյալ։ 4. Պայմանագրերի կազմման և կնքման...

Կարդալ ավելին

Հաշվապահական Ծառայություններ

18.08.2017

«ՖինԹաքս Ըքաունթինգ» ընկերության մատուցած հաշվապահական ծառայությունները ներառում են՝      1. Հաշվապահական հաշվառման վարում։ 2. Հաշվետվությունների, հաշվարկների կազմում և հանձնում։ 3. Գործունեության ոլորտի...

Կարդալ ավելին