fintax logo

+374 94 000 446

Kурсы

ՖինԹաքս Ըքաունթինգ ընկերությունը անցկացնում է Հաշվապահական Հաշվառման և Հարկային Օրենսդրության վեցամսյա դասընթաց:

 

Դասընթացները ընդգրկում են՝

       Տեսական Մաս՝

          * Հաշվապահական Հաշվառում:

            * Ֆինանսական Հաշվետվությունների Կազմում:

            * Հարկային Օրենսդրություն:

            * Հարկային Հաշվառում:

            * Աշխատանքային Օրենսդրություն և Կադրային Հաշվառում:

            * ՀԾ, E-Invoicing, Հաշվետվությունների Ներկայացման Էլեկտրոնային Համակարգ:

 

          Տևողությունը – 3 ամիս (շաբաթական 3 օր, 2 ժամ)

          Արժեքը (ամսական) – 50.000 ՀՀ դրամ

          Մասնակիցների առավելագույն քանակը խմբում – 6
 

      Պրակտիկ Մաս՝

           * Դասընթացի պրակտիկ մասում ապահովում ենք առաջին 3 ամսվա ընթացում ձեռք բերած տեսական գիտելիքների կիրառում «ՖինԹաքս Ըքաունթինգ» ընկերության գրասենյակում:

 

          Տևողությունը – 3 ամիս (Ամբողջական աշխատանքային գրաֆիկ)
 
          Արժեքը (ամսական) – 50.000 ՀՀ դրամ
 
          Մասնակիցների առավելագույն քանակը խմբում – 6
 
          Մասնակցությունը – Ըստ ցանկության