+374 94 000 446

Ընկերության գրանցում

Դիտվել է` 2257

14.08.2018
post single img

«ՖինԹաքս ըքաունթինգ» ընկերությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար մատուցում է ընկերությունների հիմնադրման ծառայություններ:

ՀՀ-ում առևտրային գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունների առավել տարածված կազմակերպաիրավական տեսակը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է՝ ՍՊԸ: ՀՀ-ում ՍՊԸ կարելի է հիմնադրել գտնվելով ՀՀ-ում կամ արտասահմանում՝ հեռակա կապ հաստատելով ՖինԹաքս ըքաունթինգ ընկերության հետ: ՀՀ-ում ՍՊԸ-ի հիմնադրման համար անհրաժեշտ է ընդամենը 3 աշխատանքային օր, իսկ հավելյալ պետական վճարի պարագայում՝ 1 աշխատանքային օր:

 

ՍՊԸ գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

  1. Հիմնադիրների որոշում (արձանագրություն) ՍՊԸ-ի հիմնադրման վերաբերյալ: Այս որոշմամբ (արձանագրությամբ) հիմադիրները պետք է նշանակեն տնօրեն, հաստատեն ընկերության անվանումը, հասցեն, կանոնադրությունը, կանոնադրական կապիտալի մեծությունը և այլն:
  2. Ընկերության կանոնադրություն՝ հաստատված հիմանդիրների կողմից: Գոյություն ունի նաև կառավարության կողմից հաստատված ստանդարտ կանոնադրության ձև, որը ընտրելու դեպքում ընկերության գրանցումը դառնում է ավելի դյուրին և արագ:
  3. Հիմանդիրների անձնագրերի պատճենները (օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում, անհրաժեշտ է անձնագրի թարգմանություն՝ նոտարական վավերացմամբ):
  4. Տնօրենի կամ ղեկավարի անձնագրի պատճենը (օտարերկրյա քաղաքացիների դեպքում, անհրաժեշտ է անձնագրի թարգմանություն՝ նոտարական վավերացմամբ):
  5. Եթե հիմադիրը օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա, նաև պետական գրանցման վկայականի և կանոնադրության պատճեները՝ նոտարական վավերացմամբ և թարգմանությամբ:
  6. Հեռակա գրանցման դեպքում նաև լիազորագիր «ՖինԹաքս ըքաունթինգ» ընկերության աշխատակցի անունով:

 

Արտասահմանյան ծագման որոշ փաստաթղթեր անհրաժեշտ են ափոսթիլով հաստատված:

Ընկերության կանոնադրության և հիմնադիրների որոշման (արձանագրության) փաստաթղթերը կարող են պատրաստվել մեր աշխատակիցների կողմից:

Ծառայություններ

Վերջին դիտումները