+374 94 000 446

նոր սերնդի ՀԴՄ-ները կարող են տրամադրել կտրոններ, որոնք բացահայտում են երկու կողմերում գործարքները

Դիտվել է` 3430

17.08.2018
post single img

ՀՀ հարկային օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի համաձայն՝ հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնը կազմակերպության ներկայացուցչին, անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին, նոտարին կամ նրա ներկայացուցչին տրամադրելու դեպքում հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոնի վրա պետք է տպագրված լինի նաև համապատասխանաբար ապրանք ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն ստացող կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ): 

Ինչպես նշում է ՊԵԿ մամուլի ծառայությունը, վերոնշյալ պահանջի կիրարկումն ապահովելու նպատակով իրականացվել է համապատասխան ծրագրային փոփոխություն, որի արդյունքում ապրանք ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն ստացող կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի ՀՎՀՀ-ի տպագրումը հասանելի է նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառող բոլոր հարկ վճարողների համար։

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքի (www.petekamutner.am) հարկային ծառայության «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի «Նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ» ենթաբաժնի «Ինչպես գրանցել և օգտվել նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներից» հատվածում տեղադրված են ինտեգրացիա կիրառող հարկ վճարողների համար ծրագրավորում իրականացվելու նպատակով անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, ինչպես նաև համապատասխան տեսահոլովակները՝ առանց ինտեգրացիայի աշխատող հարկ վճարողների համար, որտեղ մանրամասն ներկայացված է կտրոնի վրա ապրանքներ ձեռք բերող, աշխատանք ընդունող և (կամ) ծառայություն ստացող կազմակերպության, անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ նոտարի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) տպագրելու համար իրականացվող հաջորդական քայլերի իրականացումը:

Ծառայություններ

Վերջին դիտումները