+374 94 000 446

Հաշվապահական հաշվառման վարում

Դիտվել է` 1487

18.08.2017
post single img

         1. Հաշվապահական հաշվառման վարում

          2. Հաշվետվությունների, հաշվարկների կազմում և հանձնում

          3. Գործունեության ոլորտի առանձնահատկություններին համապատասխան հաշվապահական

             քաղաքականության մշակում

          4. Հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն

          5. Կադրային գործավարության վարում

 

 

 

 

 

ՖինԹաքս Ըքաունթինգ ընկերությունը հաշվապահական ծառայությունների մատուցում է կազմակերպում է երկու եղանակով`

 

1. Իր գրասենյակից: Սա նախատեսված է այնպիսի ընկերությունների համար, որոնք կարք չունեն հաշվապահի մշտական ներկայության: Այս դեպքում ՖինԹաքս Ըքաունթինգ ընկերության աշխատակիցը պարբերաբար, ըստ պահանջի, այցելում է տվյալ ընկերություն, ներկայացնում և զեկուցում տնօրենին կատարված աշխատանքի մասին, քննարկում այլ կարևոր հարցեր, կատարում հաշվապահական փաստաթղթերի հավաքագրում և տեղեկացնում ապագայում վճարվելիք հարկային պարտավորությունների չափը:

2. Ապահովելով իր աշխատակցի (հաշվապահի) ներկայությունը տվյալ կազմակերպությունում: Այս դեպքում մեր հաշվապահը մշտապես գտնվելով ձեր ընկերությունում կատարում է հաշվապահության հետ կապված բոլոր ընթացիկ աշխատանքները, իսկ հաշվետվությունների կազմումը, հանձնումը և առավել պատասխանատու այլ աշխատանքները կատարվում են մեր գրասենյակում:

Ծառայություններ

Վերջին դիտումները