+374 94 000 446

Կադրային Գործավարություն

Դիտվել է` 9517

16.08.2017
post single img

«ՖինԹաքս Ըքաունթինգ» ընկերության կողմից մատուցվող «Կադրային գործավարություն» ծառայությունը ներառում է՝

1․ Աշխատակիցների հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի կազմում՝ համաձայն գործող օրենսդրությանը։

2․ Աշխատավարձերի հաշվարկ։

3․ Աշխատաժամանակի, արձակուրդայինների և անաշխատունակության նպաստների հաշվարկ։

4․ Կանխիկ և փոխանցումով վճարումների կազմում:

Ծառայություններ

Վերջին դիտումները