+374 94 000 446

Ինչու ՖինԹաքս

Ոչ մեծ ընկերության գլխավոր հաշվապահը ստիպված է զբաղվել բազմապիսի գործերով` սկսած վճարման հանձնարարականների և հաշիվ ապրանքագրերի պատրաստումից մինչև հարկային և հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում: Քիչ չէ այն ժամանակը, որ նա ծախսում է հարկային տեսչությունում, բանկերում և այլ հիմնարկներում, չկարողանալով խուսափել գործող բյուրոկրատական ապարատից:  Այդ դեպքում ընկերությունը վճարում է գլխավոր հաշվապահին, որպես բարձրակարգ աշխատողի, մինչդեռ նա կատարում է մեծ որակավորում չպահանջող, սակայն ժամանակատար աշխատանք: Աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպումը, աշխատողների նպատակաուղղված և պարբերաբար վերապատրաստումը, նորագույն հաշվապահական ծրագրերի կիրառումը հնարավորություն են ընձեռում Ֆինթաքս ընկերության հաճախորդներին կրճատել իրենց ծախսերը:

 

Վստահելով իրենց հաշվապահության վարումը Ֆինթաքս ընկերությանը, կազմակերպությունները`

 

  1. Չեն վճարի հաշվապահի աշխատավարձի հիման վրա հաշվարկվող հարկերը և վճարները:
  2. Տնտեսում են հաշվապահության համար անհրաժեշտ տարածքի վարձակալության, գրասենյակային գույքով, հաշվապահական ծրագրերով ապահովման ծախսերը:
  3. Մշտապես կարող են օգտվել խորհրդատվական ծառայություններից:

Կարևոր փաստ է նաև այն, որ Ֆինթաքս ընկերության ներքին վերահսկողության շնորհիվ, բոլոր հաշվետվություններն անցնում են լրացուցիչ ստուգման փուլ բացառելու սխալները, հարկային վճարումների ավել կամ պակաս լինելը:
 

ՖինԹաքս ընկերությունը կապահովագրի ձեզ հետևյալ խնդիրներից

 

  1.   Հարկային մարմինների աշխատակիցները յուրաքանչյուր ամսվա 20-ից մինչեւ 30-ը զանգերով, այցելություններով, անհիմն կանչերով հարկային տեսչություններ հարկատուի գլխին են բարդում իրենց պատմությունները հարկերի հավաքագրման պլանի մասին: Պահանջումեն, երբեմն խնդրում են՝պատճառաբանելով, որ իրենց աշխատանքից կհեռացնեն, վճարել որոշակի թվերով պայմանավորված հարկեր մինչեւ ամսվա վերջ: Ընդ որում նույնը տարածվում է նաեւ Շրջանառության հարկ վճարողների վրա, անկախ այն հանգամանքից, որ հարկը պետքէ հաշվարկվի եւ վճարվի եռամսյակային:
  2. Շատ են դեպքերը, երբ իրականում հարկատուի վճարելիք գումարն այնքան չէ ինչքան պահանջում է հարկային տեսուչը, արդյունքում հարկատուն վճարում է տեսուչի պահանջած գումարը, իսկ հետագայում հետ հաշվարկով ներկայացնում վճարված հարկին համապատասխան հաշվարկ, որն էականորեն տարբերվում է հարկատուի իրական շրջանառությունից:
  3. Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ հարկատուներին հրավիրում են հարկային  տեսչություններ եւ հոգեբանական ճնշումներ գործադրելով հարկատուից իրենց պահանջած գումարը վճարելու խոստում են կորզում:
  4. Հարկատուների մոտ արդեն պարտադիր պայման է դարձել տարին մեկ անգամ ՀԴՄ կիրառման ԱԿՏ գրելը: Շատ հաճախ հարկային տեսուչներն այլեւս հսկիչ գնում չեն կատարում խախտումն արձանագրելու համար, այլ պարզագույն, շուկայական զրույցի վրա հիմնված կազմվում են ՀԴՄ ԱԿՏ-երը:
  5. Հարկատուն ընթացիկ պարտավորություն ունի եւ նրան անհրաժեշտ է որեւէ տեղեկանք հարկային մարմիններից, հաճախ բանկ ներկայացնելու համար և այլն, ապա չգիտես ինչ ներքին հրահանգներով առաջնորդվելով հարկային մարմինները մերժում են տեղեկանքներ տրամադրել, քանի դեռ վճարված չի հարկը: