fintax logo

+374 94 000 446

Аnalysis

To ensure stable growth of the Armenian economy, the export / GDP ratio should be at least 50%

18.02.2019

In 2018, Armenia recorded the largest increase in trade turnover in the EEU. In 2018, the country's exports to the EU amounted to $ 2.4 billion.  Economist, member of the Eurasian expert club Ashot Tavadyan said this at a press conference, introducing the report "Armenian Economy in 2018." and priorities in the context of the country's membership in the EAEU>. According to the expert, for the development of the country's...

Read more

An average y-o-y economic growth of 5%, as laid down in the government`s program, is quite ambitious.

11.02.2019

The Armenian government aims to ensure y-o-y economic growth at an average of 5%, which is fixed in its five-year program of activities. The Minister of Economic Development and Investments of Armenia Tigran Khachatryan said this on February 8 after the sitting of the Cabinet. According to the Minister, last year's reports indicate that in the  world the average economic growth rate is 3.7%. "We want to provide ...

Read more

The government is committed to creating a competitive andefficient, high-tech and technological agriculture

07.02.2019

Increase efficiency agriculture and food security introduction of modern technologies, the increase in export volumes and the growth of profits for all agricultural entities, ranging from small households to exporters, will be key areas in the policy of agricultural development in Armenia. This is stated in the new government program,  published on the website of the Cabinet."The government considers it unacceptable that one-third of...

Read more

By the end of 2018, inflation in Armenia is expected to be below the forecast

20.12.2018

According to the results of 2018, inflation is expected to be below the forecast. Such a forecast was voiced by Arthur Stepanyan, a member of the Board of the Central Bank of Armenia, at a press conference on December 18. He noted that inflation in November was 1.8%, and by the end of  2018, this figure is expected to be in the range of 1.5-1.8%. "The low inflationary level, which has been preserved for several years and in...

Read more

06.12.2018

Read more

Հարկային արտոնություններ ի շահ կոնկրետ կազմակերպությունների

19.08.2017

ՀՀ կառավարությունն իր նիստի ընթացքում օրերս հաստատեց խոշոր արտահանողներին շահութահարկի գծով արտոնություններ տրամադրելու կարգը, ըստ որի՝ տարեկան 40 մլրդ դրամից ավել արտահանում ունեցող ընկերությունների համար շահութահարկը 20%-ից կնվազեցվի մինչև...

Read more

Համաշխարհային պարտքն աննախադեպ աճել է. զարգացում, թե պատուհաս

19.08.2017

Համաշխարհային պարտքը շարունակում է աճել` 2014 թվականի կեսերին հատելով 199 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանը: Այս մասին տեղեկանում ենք McKinsey գլոբալ հետազոտությունների ինստիտուտի օրերս հրապարակած հաշվետվությունից: Գլոբալ վարկային «փուչիկի»...

Read more