Մեր մասին

     ՖինԹաքս ընկերությունը հիմնդրվել է 2008թ-ին: Կազմակերպության գործունեությունը ուղղված է հաշվապահական, հարկային և այլ ֆինանսական ծառայությունների մատուցմանը: Իր գործունեության ընթացքում ՖինԹաքս ընկերությունը մասնագիտացել է կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման վարման և դրանց հարկային խորհրդատվության մատուցման մեջ, սակայն բարձր հմտությամբ իրականացնում է նաև այլ ծառայություններ: ՖինԹաքս ընկերությունը կապահովագրի ձեզ հետևյալ խնդիրներից:

 

 Մեր Ընկերության որակավորված մասնագետները բավարարում են տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող հարյուրավոր ընկերությունների պահանջները մեր գրասենյակից կամ տեղում` մասնակցելով ֆինանասական փաստաթղթերի ստեղծման և հավաքագրման ողջ ընթացքին:

 

Թեև մեր ընկերությունը համալրված է բարձր որակավորում ունեցող հաշվապահներով, աուդիտորներով, աշխատակազմի կառավարման մասնագետներով և իրավաբաններով, այնուամենայնիվ տարին մեկ անգամ բոլորը անցնում են վերապատրաստում` ցանոթանալու առկա օրենսդրական փոփոխություններին:

 

Վերջին դիտումները